زادگاهم همه دانندکه در شلمان است شهرشلمان به خدا تاج سرگیلان است
پنج‌شنبه 10 دی‌ماه سال 1388
پل آهنی شلمان
پل آهنی شلمان