زادگاهم همه دانندکه در شلمان است شهرشلمان به خدا تاج سرگیلان است
چهارشنبه 9 دی‌ماه سال 1388
شعر گیلکی مصطفی خدابنده شلمانی

کلاجه سنگ نزن نحسی ویگینه

 

امی طالع ، خروم یا بد، ده هینه

 

کلاجه عمر نوح فدای خداجون

 

که صبح و شو می بخت سر برینه