زادگاهم همه دانندکه در شلمان است شهرشلمان به خدا تاج سرگیلان است
چهارشنبه 9 دی‌ماه سال 1388
عزاداران حسینی